Biz Sizi Arayalım
Ad Soyad
Telefon

Uzm. Dr.
Pınar Bozkurt

KATILDIĞI KONGRELER VE TOPLANTILAR

 • 11. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi, 20 Aralık 2009, İstanbul.
 • 6. Ege Dermatoloji Günleri, 4-8 Mayıs 2011, Muğla.
 • Malign melanomda tedavi algoritmaları, 5 Mayıs 2012, İstanbul.
 • 7. Ege Dermatoloji Günleri, 9-13 Mayıs 2012, İzmir.
 • Kırmızı yüze güncel bakış, 3 Temmuz 2012, İstanbul
 • 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep
 • 7. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, 14-17 Mart 2013, Uludağ
 • 7. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu, 24-29 Mayıs 2016, Çeşme

ULUSAL KONGRELERDEKİ POSTER SUNUMLARI

 • Hatice Ergün, Pınar Kavlak, Rıfkiye Küçükoğlu. İmmünsüprese bir hastada yaygın molluskum kontagiozum . Dermatoloji-Dermatoonkoloji Gündemi (26-30 Mayıs 2010, İzmir.) Bildiri Kitabı: s:24 (P01)
 • Hatice Ergün, Pınar Bozkurt, Nesimi Büyükbabani, Güzin Özarmağan. Konjenital Eritrodermi: Geç Tanı Alan Netherton Sendromu Olgusu. XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu (16-20 Kasım 2011, Ankara), Bildiri Kitabı: s:96 (P142).
 • Pınar Kavlak Bozkurt, Güzin Özaramağan. Eritem anüler santrifüj tip püstüler psöriyazis: bir olgu sunumu. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (09-13 Ekim 2012) s:188 (P381).

YARDIMCI ARAŞTIRICI OLARAK GÖREV YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

 • To observe the effectiveness and safety of anti-TNFs in patients with moderate to severe psoriasis
 • A multicentre, randomised, double-dummy, double-blind study evaluating two doses of Adalimumab versus Methotrexate in paediatric subjects with chronic plaque psoriasis

TÜRKÇE VE YABANCI YAYINLAR

 • Ozkaya E, Kavlak Bozkurt P. An unusual case of triclosan-induced immunological contact urticaria. Contact Dermatitis 2013; 68:121-3.
 • Kavlak-Bozkurt P, Özkaya E. Olumlu ve tartışmalı yönleriyle atopik dermatit tanı kriterleri. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2012;22(3):141-8

KATILDIĞI EĞİTİM VE KURSLAR

 • 6. Ege Dermatoloji Günleri ; Dermoskopi kursu, 4-8 Mayıs 2011, Muğla.
 • 6. Ege Dermatoloji Günleri ; Kozmetoloji kursu, 4-8 Mayıs 2011, Muğla.
 • 6. Ege Dermatoloji Günleri ; Alerji kursu, 4-8 Mayıs 2011, Muğla.
 • 7. Ege Dermatoloji Günleri; Dermatolojide Alerji Testleri Kursu, 9-13 Mayıs 2012, İzmir.
 • 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi; Uygulamalı Dermatokozmetoloji Kursu, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep
 • 5. Dermatoloji Kış Okulu, 11-15 Aralık 2012, Antalya
 • 7. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri; Lazer, Dolgu enjeksiyon, BoNTA, Saçlı deri yüz mezoterapisi, Yüz PRP ve Roller uygulamalı kursları, 14-17 Mart 2013, Uludağ

UZMANLIK TEZİ

 • BEHÇET HASTALIĞI İLE DİĞER DERMATOLOJİK VE SİSTEMİK HASTALIKLARIN BİRLİKTELİĞİ; BEHÇET HASTALARINDA VE BİRİNCİ DERECE AKRABALARINDA EK OTOİMMÜN HASTALIK VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ DERNEK VE KURULUŞLAR

 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Adana Tabip Odası