Yükleniyor
Yükleniyor
Takip Edin

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
 

Değerli Hastalarımız,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizin toplanması, korunması ve işlenmesi ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ
Kimlik Bilgileriniz: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet
İletişim Bilgileriniz: Adres, Telefon numarası, Elektronik posta adresi
Finans Bilgileriniz: Banka hesap numarası veya IBAN numarası, kredi kartı bilgileri ve fatura bilgileri
Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz, hastalık bilgisi, hasta tıbbi raporları, tanı verileri, anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz
Görüntü ve Ses Kayıtlarınız: Tedavi süreci planlanması için fotoğraflama, görüntü kaydı, Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydı

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme
Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
Klinik sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması
Sizlere özel bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.
Sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, Tıbbî teşhis, Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel veri aktarma koşulları kapsamında ve mevzuatta belirtilen yeterli ve etkili önlemler alınmak şartıyla; Hastanın yakını/kanuni temsilcisi, yetkili kamu kurum veya kuruluşları ile ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
DR. PINAR BOZKURT Kliniği, kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelere uygun olarak korumaktadır. Kliniğimiz tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik anlamda güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir. Kanun kapsamındaki taleplerinizi info@drpinarbozkurt.com. Adresine elektronik olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu;

Pınar BOZKURT

Ziyapaşa Bulvarı Mithat Saraçoğlu Cad. No:12 Ali Şadi Bey Apt. A Blok K:3 D:6 Adana


KVKK, Adana Botoks, Adana Bölgesel İncelme, Adana Scarlet X, Adana BBL Hero, Adana Bölgesel Zayıflama, Adana Botoks, Adana Dolgu, Adana Kimyasal Peeling, Adana Karbon Peeling, Adana Prp, Adana Mezoterapi, Adana Derpapen, Adana Kılcal Damar Tedavisi, Adana Selülit Tedavisi, Adana Çatlak Tedavisi, Adana Dövme Silme, Adana Ameliyatsız Yüz Germe, Adana Hydrafacial MD, Adana Kryoterapi, Adana Saç Tedavisi, Adana Leke Tedavisi, Adana Likit Yüz Germe, Adana Aşırı Terleme, Adana Somon DNA Aşısı, Adana Dermoskopi ile Ben Muayene, Adana Plexr Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği, Adana Lazerle Cilt Yenileme, Adana Yüz Dolgusu